• Hem
  • Information
  • Vår metod
svendepl

MD Helsingborg ligg S

Vår metod

metod

1. Bilen anländer
Demonteringstjänsten i Sverige är uppdelad i geografiska distrikt. Varje MärkesDemo-anläggning servar ett antal lokala distrikt. MärkesDemos uppsamlingsbilar med plats till 7–8 bilar åker runt och hämtar upp demonteringsobjekt efter platsanvisning från försäkringsbolagen.

2. Funktionskontroll och dränering
Provkörning och funktionskontroll görs för att se vilka komponenter som kan återanvändas. Resultaten och bilens uppgifter som till exempel mätarställning, färgkoder, utrustning och skick registreras och följer delarna. Alla bilar töms på bensin, diesel, oljor, glykol, freon, batterier och kvicksilverbrytare. Allt miljöfarligt innehåll tas omhand under kontrollerade former, för vidare destruktion.

3. Uppsamling
Demonteringsnumret handskrivs på karossen med stor stil för tydlig identifikation. Bilen förvaras därefter på hårdgjord och tät yta i väntan på demontering.

4. Demontering
Bilarna prioriteras för demontering utifrån rådande efterfrågan på reservdelar. Vid demonteringen kvalitetsklassas delarna. De delar som inte uppfyller MärkesDemos högt ställda kvalitetskrav sorteras i olika materialfraktioner, som till exempel bly, aluminium, plast, glas, järn och stål. Varje bil demonteras manuellt och noggrant, del för del. 

5. Test
Bilens alla demonterade komponenter – stora som små – inspekteras, funktions- testas, kontrolleras och registreras. Samtliga moment utförs av MärkesDemos kvalificerade mekaniker.

6. Kontroll och certifiering
Endast delar som klarar kvalitetskraven får MärkesDemo-certifiering. De godkända delarna streckkodmärks och identifieras med rätt originalnummer. Detta innebär att vi på MärkesDemo lämnar marknadens bästa garantier.

7. Lagring
Efter demonteringen lagras delarna i MärkesDemos lager. Här finns allt som kan återanvändas! Från skärmar, strålkastare och backspeglar till bakljus, dörrar och bilens alla mekaniska delar. Stort som smått, från golv till tak och i prydliga rader. Ordning och reda är A och O.

8. Leverans
Chansen är stor att vi har det du behöver. I MärkesDemos rikstäckande nätverk finns fler än en miljon begagnade originaldelar till olika bilmärken. Våra medarbetare gör allt för att hjälpa kunden och vi ordnar snabb leverans inom Sverige oavsett var märkesverkstaden finns.