svendepl

MD Helsingborg ligg S

Partner


Vår affärsidé är enkel. Vi vill öka andelen begagnade delar vid bilskadereparationer.

MärkesDemos kärnvärden är kvalitet, miljö, garanti och leveransförmåga. Vi som verkar i MärkesDemos nätverk arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra vår gemensamma affär, utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv.
MärkesDemo är ett bra val och en bättre affär för alla.

Smartare än nytt

Varje år demonteras tusentals krockskadade bilar i Sverige. Förvånansvärt många är i mycket gott skick – eller till och med nästan nya. MärkesDemo har utvecklat ett smart sätt att tillhandahålla begagnade originaldelar med kontrollerad kvalitet, funktion och spårbarhet för varje del. Varje såld återanvänd reservdel innebär att en reservdel mindre behöver nytillverkas. På så sätt bidrar vi tillsammans med biltillverkare/återförsäljare, verkstäder, försäkringsbolag och bilister till att spara resurser. Miljövänligt, eller hur?

Bättre för plånboken

Det krävs ingen djupare analys för att räkna ut att det lönar sig att sälja något begagnat, istället för att kassera det. Begagnade originaldelar är helt i linje med försäkringsbolagens strävan att förbättra miljön och samtidigt sänka kostnaderna vid bilskadereparationer. Begagnade originaldelar är ett klart smartare alternativ till piratdelar. Inte minst, med tanke på att en begagnad originaldel aldrig säljs för mer än halva priset jämfört med en nytillverkad del. Alla tjänar på MärkesDemo.

 

Bättre för miljön

Det är lätt att känna sig obetydlig och uppgiven i miljösammanhang. Att det lilla man själv bidrar med inte gör någon skillnad för mänskligheten i stort. Eller att stirra sig blind på koldioxidrapporter och köpa utsläppsrätter. Visst är det ett steg åt rätt håll, men det är vår livsstil som måste förändras. Det handlar om vad du och jag gör i vardagen. Inga jättestora uppoffringar utan små enkla val. MärkesDemo är ett val som gynnar miljön.

Allt detta återanvänder vi vid skadereparationer

Visa större version av bilden

En bil består av hundratals olika komponenter och en rad olika ämnen. Bildemontering är en minutiöst reglerad process där samtliga delar, material och vätskor hanteras enligt ett tydligt regelverk. Miljöfarligt innehåll tas om hand för destruktion. Vissa moment som till exempel demontering av air-bags görs av specialister. Karossen går slutligen till fragmentering och blir till ny plåt, plast och glas återvinns också. Detta arbete utförs av utvalda underleverantörer. MärkesDemos verksamheter är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO.